GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

Màn chào hỏi HPN xã Đắk R'La tham sự hội thi sân khấu hóa "Phụ nữ tham gia xây dựng NTM"