GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT


Chàng thanh niên trẻ làm OCOP

Chàng thanh niên trẻ làm OCOP

Chúng tôi biết đến anh Chính qua đợt phân hạng đánh giá sản phẩm OCOP của tỉnh Lai Châu trong thời gian vừa qua. Anh là một chủ thể trẻ nhất mang sản phẩm đi tham gia dự thi để đánh giá, phân hạng và đạt kết quả 3 sao.

Đọc tiếp

Các tin khác