GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » CẤP HUYỆN


HUYỆN ĐĂKR’LẤP- KHỞI SẮC SAU GẦN 10 NĂM XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI.

HUYỆN ĐĂKR’LẤP- KHỞI SẮC SAU GẦN 10 NĂM XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI.

Sau gần 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các địa phương trên địa bàn huyện ĐăkR’Lấp đã có nhiều khởi sắc

Đọc tiếp