GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » CÔNG TÁC ĐỠ ĐẦU - HỖ TRỢ


Tặng 200 suất quà cho người nghèo xã Nâm Nung

Tặng 200 suất quà cho người nghèo xã Nâm Nung

TM. BCH CHI ĐOÀN - Đoàn cs Sở NN&PTNT (b/c) ; P. BÍ THƯ - Chi bộ chi cục PTNT (b/c); - Lưu: CĐ. Nguyễn Trọng Duy

Đọc tiếp

Các tin khác