GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG


Các sản phẩm OCOP hình thành chuỗi liên kết

Các sản phẩm OCOP hình thành chuỗi liên kết

Các sản phẩm OCOP tại Đắk Nông hình thành chuỗi liên kết từ khâu sản xuất đến tiêu thụ giúp người dân nâng cao thu nhập, đáp ứng các tiêu chí nông thôn mới.

Đọc tiếp

Các tin khác