GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG


Sôi nổi Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” năm 2018

Sôi nổi Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” năm 2018

Ngày 11/8, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh phối hợp với Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” năm 2018 tại bon Bù Srê 1, xã Đắk Ru (Đắk R’lấp).

Đọc tiếp

Các tin khác