GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG


Các sản phẩm OCOP hình thành chuỗi liên kết

Các sản phẩm OCOP hình thành chuỗi liên kết

Các sản phẩm OCOP tại Đắk Nông hình thành chuỗi liên kết từ khâu sản xuất đến tiêu thụ giúp người dân nâng cao thu nhập, đáp ứng các tiêu chí nông thôn mới.

Đọc tiếp

Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2022

Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2022

Ngày 30/11/2022, Hội đồng Đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP của tỉnh Đắk Nông tổ chức đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2022. Tham dự Hội nghị có các thành viên trong Hội đồng, đại diện lãnh đạo các huyện, thành phố Gia Nghĩa và 14 chủ thể có sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng.

Đọc tiếp

Các tin khác