GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » KINH TẾ - TỔ CHỨC SẢN XUẤT


Lan tỏa phong trào sản xuất kinh doanh giỏi ở Đắk Mil

Lan tỏa phong trào sản xuất kinh doanh giỏi ở Đắk Mil

Những năm qua, phong trào sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện Đắk Mil (Đắk Nông) đã có sự lan tỏa và phát triển mạnh mẽ. Nhiều mô hình sản xuất đạt hiệu quả cao góp phần vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo tại địa phương.

Đọc tiếp

Các tin khác