GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » KINH TẾ - TỔ CHỨC SẢN XUẤT


Chế biến sâu – Giải pháp đầu ra, nâng cao giá trị nông sản

Chế biến sâu – Giải pháp đầu ra, nâng cao giá trị nông sản

Dịch Covid-19 đã khiến nhiều mặt hàng nông sản gặp khó khăn về đầu ra, nông dân chịu nhiều thiệt hại. Từ thực tế này, đầu tư chế biến sâu là một trong những giải pháp hiệu quả, căn cơ nhất để giải quyết về đầu ra cho nông sản.

Đọc tiếp

Các tin khác