GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » KINH TẾ - TỔ CHỨC SẢN XUẤT


Tín dụng CSXH góp phần xây dựng nông thôn mới ở huyện CưJút

Tín dụng CSXH góp phần xây dựng nông thôn mới ở huyện CưJút

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước.  Trong những năm qua,  các cấp, các ngành ở huyện CưJút đã có nhiều nỗ lực trong triển khai thực hiện, có sự chuyển biến rõ nét, đã tạo được sự đồng thuận của nhân dân. Đến cuối năm 2020, huyện CưJút có 6/7 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.  Ðóng góp vào kết quả  đó không thể không nhắc đến vai trò quan trọng của nguồn vốn tín dụng chính sách do Ngân hàng Chính sách xã hội  thực hiện.

Đọc tiếp

Các tin khác