GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » KINH TẾ - TỔ CHỨC SẢN XUẤT


Sản phẩm OCOP nổi bật của Đắk Nông

Sản phẩm OCOP nổi bật của Đắk Nông

Toàn tỉnh Đắk Nông hiện có 60 sản phẩm của 54 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, cơ sở sản xuất được công nhận sản phẩm OCOP. Trong đó, có 7 sản phẩm đạt 4 sao, 53 sản phẩm đạt 3 sao theo Bộ tiêu chí OCOP Quốc gia. 

Đọc tiếp

Quỹ hỗ trợ nông dân Đắk Nông phát huy hiệu quả

Quỹ hỗ trợ nông dân Đắk Nông phát huy hiệu quả

"Nguồn quỹ đã và đang giúp công tác tập hợp, thu hút nông dân vào tổ chức hội ngày càng có hiệu quả. Thông qua nguồn này, tổ chức hội các cấp được củng cố vững mạnh, vị thế của hội nông dân trong hệ thống chính trị được nâng lên"

Đọc tiếp

Những người đầu tiên bán nông sản Đắk Nông qua TikTok Shop

Những người đầu tiên bán nông sản Đắk Nông qua TikTok Shop

Đắk Nông là một trong 15 tỉnh, thành trong cả nước được hỗ trợ xúc tiến thương mại trên nền tảng số trong năm nay

Đọc tiếp

Chương trình OCOP nâng tầm nông sản địa phương

Chương trình OCOP nâng tầm nông sản địa phương

Đắk Nông đã có 60 sản phẩm được chứng nhận đạt OCOP hạng từ 3 – 4 sao và có 02 sản phẩm đang đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chứng nhận 5 sao

Đọc tiếp

Các tin khác