GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » KINH TẾ - TỔ CHỨC SẢN XUẤT


Đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống: Đắk Mil thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, góp phần xóa nghèo bền vững

Đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống: Đắk Mil thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, góp phần xóa nghèo bền vững

Thời gian qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đắk Mil lần thứ XIV, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Đắk Mil còn 2,29% giảm 5,07% so với đầu nhiệm kỳ.

Đọc tiếp

Các tin khác