GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » KINH TẾ - TỔ CHỨC SẢN XUẤT


CHÍNH SÁCH HTX ĐƯỢC HƯỞNG MIỄN GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT

CHÍNH SÁCH HTX ĐƯỢC HƯỞNG MIỄN GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT

Thời gian vừa qua Chính phủ ban hành Nghị định 107/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã.

Đọc tiếp

Làm giàu từ đa dạng cây trồng, vật nuôi

Làm giàu từ đa dạng cây trồng, vật nuôi

Với sự cần cù, chịu khó áp dụng khoa học kỹ thuật, đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi, ông Dương Văn Dũng, ở tổ dân phố 6, thị trấn Đức An (huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) đã vươn lên làm giàu.

Đọc tiếp

ĐẨY MẠNH LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

ĐẨY MẠNH LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

Là địa phương có diện tích đất nông nghiệp rộng 40.560 ha, đất đai màu mỡ, giao thông đi lại thuận tiện.

Đọc tiếp

Sự cần thiết về thay đổi cơ cấu giống lúa

Sự cần thiết về thay đổi cơ cấu giống lúa

Trước yêu cầu từ thực tế sản xuất, những năm qua, ngành Nông nghiệp tỉnh đã đưa các giống lúa mới vào khảo nghiệm, nhân rộng, giúp cho việc thay đổi cơ cấu giống ở các vùng trồng lúa có nhiều chuyển biến tích cực, đem lại những kết quả khả quan.

Đọc tiếp

Triển khai đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

Triển khai đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Kế hoạch số 77 ngày 26/2/2018 về triển khai Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025 theo Quyết định số 939 của Thủ tướng Chính phủ

Đọc tiếp

Tín dụng chính sách gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia

Tín dụng chính sách gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia

Với trên 20 chương trình tín dụng chính sách được Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) triển khai cho nhiều đối tượng với mục tiêu đa dạng, đã tạo nên bước đột phá về cải thiện điều kiện sống và việc làm cho người nghèo, góp phần thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền

Đọc tiếp

Khuyến khích, hỗ trợ nông dân phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Khuyến khích, hỗ trợ nông dân phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Bằng việc tập trung thực hiện các giải pháp phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, năng suất, sản lượng và chất lượng các cây trồng chủ lực ở thị xã Gia Nghĩa ngày càng cao, giúp nông dân tăng thu nhập, nâng cao đời sống.

Đọc tiếp

Nhiều HTX ở Đắk Song sản xuất hồ tiêu theo hướng an toàn, nâng cao chất lượng

Nhiều HTX ở Đắk Song sản xuất hồ tiêu theo hướng an toàn, nâng cao chất lượng

Để nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo chỗ đứng trên thị trường, nhiều nông dân trồng hồ tiêu đã bắt đầu nhận thức được vai trò của liên kết bằng việc tham gia vào HTX, thay đổi quy trình sản xuất, hướng tới sản phẩm an toàn cho người sử dụng và người sản xuất.

Đọc tiếp

Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn

Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn

Năm 2017, từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được phân bổ theo Kế hoạch hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo thường xuyên dưới 3 tháng và đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2017

Đọc tiếp

Phong trào thi đua Đổi mới, phát triển các Hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.

Phong trào thi đua Đổi mới, phát triển các Hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.

Ngày 15 tháng 02 năm 2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký Quyết định số 371/QĐ-UBND ban hành kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới”;

Đọc tiếp

Các tin khác