GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » KINH TẾ - TỔ CHỨC SẢN XUẤT


Ấn tượng nông nghiệp chất lượng cao ở Gia Nghĩa

Ấn tượng nông nghiệp chất lượng cao ở Gia Nghĩa

Sản xuất nông nghiệp ở Gia Nghĩa thời gian qua đã có nhiều bước phát triển vượt bậc. Trong đó, khâu sản xuất đã được gắn với các tiêu chuẩn chất lượng, chuỗi giá trị, hướng tới đầu ra ổn định.

Đọc tiếp

Các tin khác