GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » QUY HOẠCH- HẠ TẦNG KINH TẾ


XÃ TÂM THẮNG TẬP TRUNG XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU; VƯỜN MẪU – RẪY MẪU

XÃ TÂM THẮNG TẬP TRUNG XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU; VƯỜN MẪU – RẪY MẪU

Thực hiện Bộ tiêu chí xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu ban thành theo Quyết định số 1393/QĐ-UBND, ngày 06/9/2018 của UBND tỉnh và Bộ tiêu chí Vườn mẫu - Rẫy mẫu trong xây dựng nông thôn mới ban hành theo Quyết định số 1467/QĐ-UBND, ngày 18/9/2018 của UBND tỉnh ban hành.

Đọc tiếp

Vụ làm đường dân sinh ở Ðắk Ha: UBND huyện Đắk Glong kết luận có nhiều sai phạm

Vụ làm đường dân sinh ở Ðắk Ha: UBND huyện Đắk Glong kết luận có nhiều sai phạm

Ngày 4/6/2018, Báo Đắk Nông có bài viết: “Đường dân sinh ở Đắk Ha dự định một đường làm một nẻo”. Sau khi tiếp nhận thông tin từ bài báo, UBND huyện Đắk Glong đã thành lập đoàn thanh tra xác minh sự việc và xác định có rất nhiều sai sót.

Đọc tiếp

Các tin khác