GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » TIN NỔI BẬT


TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN NÔNG THÔN MỚI

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN NÔNG THÔN MỚI

Tài liệu hội nghị trực tuyến nông thôn mới

Đọc tiếp

Luôn trăn trở vì quê hương

Luôn trăn trở vì quê hương

Về thôn Đức Ái, xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, chúng tôi được người dân kể về trưởng thôn Nguyễn Văn Tân, một tấm gương nòng cốt, khơi dậy và lan tỏa phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương, được mọi người tin yêu, tôn trọng vì tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Đọc tiếp

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 925/QĐ-TTg

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 925/QĐ-TTg

Ngày 02/8/2022, Thủ tướng ban hành Quyết định số 925/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.

Đọc tiếp

Các tin khác