GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » TIN NỔI BẬT


Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Xây dựng nông thôn mới cần phát triển chiều sâu văn hóa chứ đừng “đồng phục hóa” làng quê

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Xây dựng nông thôn mới cần phát triển chiều sâu văn hóa chứ đừng “đồng phục hóa” làng quê

Sáng nay (17/2), chủ trì hội nghị toàn quốc hệ thống Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) các cấp năm 2023, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan cho rằng: "Chúng ta cần nhìn lại cách tiếp cận nông thôn mới. Xây dựng NTM không chỉ thay đổi diện mạo nông thôn mà phải đi vào chiều sâu, gắn với bản sắc, giá trị nông thôn".

Đọc tiếp

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN NÔNG THÔN MỚI

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN NÔNG THÔN MỚI

Tài liệu hội nghị trực tuyến nông thôn mới

Đọc tiếp

Các tin khác