GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » TIN NỔI BẬT


TÀI LIỆU HỘI NGHỊ SƠ KẾT 03 NĂM NÔNG THÔN MỚI

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ SƠ KẾT 03 NĂM NÔNG THÔN MỚI

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ SƠ KẾT 03 NĂM NÔNG THÔN MỚI

Đọc tiếp

Tài liệu họp nông thôn mới ngày 9.8.2023

Tài liệu họp nông thôn mới ngày 9.8.2023

Tài liệu họp nông thôn mới ngày 9.8.2023

Đọc tiếp

Tấm Card visit đặc biệt của Phó Chủ tịch tỉnh Đắk Nông

Tấm Card visit đặc biệt của Phó Chủ tịch tỉnh Đắk Nông

Cuộc trò chuyện của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông

Đọc tiếp

Hồ sơ thẩm định xã Nâm Nung, huyện Krông Nô đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022

Hồ sơ thẩm định xã Nâm Nung, huyện Krông Nô đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022

Hồ sơ thẩm định xã Nâm Nung, huyện Krông Nô đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022

Đọc tiếp

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Xây dựng nông thôn mới cần phát triển chiều sâu văn hóa chứ đừng “đồng phục hóa” làng quê

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Xây dựng nông thôn mới cần phát triển chiều sâu văn hóa chứ đừng “đồng phục hóa” làng quê

Sáng nay (17/2), chủ trì hội nghị toàn quốc hệ thống Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) các cấp năm 2023, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan cho rằng: "Chúng ta cần nhìn lại cách tiếp cận nông thôn mới. Xây dựng NTM không chỉ thay đổi diện mạo nông thôn mà phải đi vào chiều sâu, gắn với bản sắc, giá trị nông thôn".

Đọc tiếp

Các tin khác