GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » TIN NỔI BẬT


Điều kiện công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới

Điều kiện công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

Đọc tiếp

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương khẩn trương lập kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2017

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương khẩn trương lập kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2017

Để hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2017 tỉnh Đắk Nông có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới và bình quân mỗi xã đạt 11,7 tiêu chí/xã trở lên, ngày 15/2, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 623/UBND-NN chỉ đạo UBND các huyện, thị xã và Văn phòng điều phối nông thôn mới của tỉnh lập kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2017.

Đọc tiếp

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020

UBND tỉnh Đắk Nông vừa có Quyết định số 2034/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020

Đọc tiếp