GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » TIN NỔI BẬT


Công bố xã Thuận An đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Công bố xã Thuận An đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Sáng 19/4, UBND huyện Đắk Mil (Đắk Nông) đã tổ chức Lễ công bố xã Thuận An đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2018.

Đọc tiếp

Đắk Nông: Hoàn thành vượt chỉ tiêu Kế hoạch nông thôn mới năm 2018

Đắk Nông: Hoàn thành vượt chỉ tiêu Kế hoạch nông thôn mới năm 2018

Trong năm 2018 tỉnh Đắk Nông đã có thêm 6 xã được công nhận đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” và bình quân mỗi xã đạt 13,21 tiêu chí/xã; kết quả này đã đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch Hội đồng nhân dân tỉnh giao tại Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh Đắk Nông về thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Đọc tiếp

Link tải Hồ sơ thẩm định, xét, công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới 2018 lần 2 

Link tải Hồ sơ thẩm định, xét, công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới 2018 lần 2 

Link tải Hồ sơ thẩm định, xét, công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới 2018 lần 2 

Đọc tiếp

Các tin khác