GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » TIN NỔI BẬT


HỒ SƠ THẨM ĐỊNH 3 XÃ (NHÂN CƠ, NHÂN ĐẠO, ĐẠO NGHĨA) ĐẠT CHUẨN NTM

HỒ SƠ THẨM ĐỊNH 3 XÃ (NHÂN CƠ, NHÂN ĐẠO, ĐẠO NGHĨA) ĐẠT CHUẨN NTM

Hồ sơ huyện Đắk R'Lấp trình thẩm định 3 xã (Nhân cơ, nhân đạo và đạo nghĩa) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021

Đọc tiếp

Ấn tượng những con đường hoa tại Đắk Nông

Ấn tượng những con đường hoa tại Đắk Nông

Tại thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô (Đắk Nông), thay cho những vạt cỏ dại mọc 2 bên đường là sắc màu tươi mát của các khóm hoa. Những con đường hoa cũng đã góp phần làm thay đổi nhận thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường sống.

Đọc tiếp

Đắk Song đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP

Đắk Song đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP

Huyện Đắk Song có nhiều tiềm năng, thế mạnh về phát triển các ngành kinh tế. Hiện nay, huyện đang tập trung đẩy mạnh Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) để phát huy các thế mạnh của địa phương.

Đọc tiếp

Các tin khác