GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » TIN NỔI BẬT


Yếu tố văn hóa trong xây dựng nông thôn mới

Yếu tố văn hóa trong xây dựng nông thôn mới

Nghị quyết 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn được cụ thể hóa bằng nhiều chính sách cụ thể, trong đó có chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Để triển khai thực hiện Chương trình, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) gồm 19 tiêu chí liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường…

Đọc tiếp

Thủ tướng sẽ chủ trì Hội nghị doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp (31/07/2018)

Thủ tướng sẽ chủ trì Hội nghị doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp (31/07/2018)

(Chinhphu.vn) – Hội nghị toàn quốc “Thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp” sẽ được tổ chức vào ngày 30/7 tới tại Đà Lạt với sự tham gia của khoảng 600 đại biểu là lãnh đạo các bộ ngành, địa phương và các tổ chức quốc tế, chính trị-xã hội, cộng đồng doanh nghiệp… Hội nghị sẽ do Thủ tướng Chính phủ chủ trì.

Đọc tiếp

Các tin khác