GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » TIN TỔNG HỢP NÔNG THÔN MỚI


SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ OCOP NĂM 2019

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ OCOP NĂM 2019

Thực hiện Kế hoạch số 272/KH-UBND ngày 28/5/2019 của UBND tỉnh Đăk Nông về việc triển khai Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2019.

Đọc tiếp

Công bố xã Thuận An đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Công bố xã Thuận An đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Sáng 19/4, UBND huyện Đắk Mil (Đắk Nông) đã tổ chức Lễ công bố xã Thuận An đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2018.

Đọc tiếp

Đắk Nông: Hoàn thành vượt chỉ tiêu Kế hoạch nông thôn mới năm 2018

Đắk Nông: Hoàn thành vượt chỉ tiêu Kế hoạch nông thôn mới năm 2018

Trong năm 2018 tỉnh Đắk Nông đã có thêm 6 xã được công nhận đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” và bình quân mỗi xã đạt 13,21 tiêu chí/xã; kết quả này đã đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch Hội đồng nhân dân tỉnh giao tại Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh Đắk Nông về thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Đọc tiếp

Các tin khác