GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » TIN TỔNG HỢP NÔNG THÔN MỚI


Những người đầu tiên bán nông sản Đắk Nông qua TikTok Shop

Những người đầu tiên bán nông sản Đắk Nông qua TikTok Shop

Đắk Nông là một trong 15 tỉnh, thành trong cả nước được hỗ trợ xúc tiến thương mại trên nền tảng số trong năm nay

Đọc tiếp

Xu hướng phát triển du lịch nông thôn ở Đắk Nông

Xu hướng phát triển du lịch nông thôn ở Đắk Nông

Phát triển du lịch trong xây dựng nông thôn mới là một trong 6 chuyên đề của giai đoạn 2021-2025. Du lịch nông thôn được coi là một lực đẩy mới cho xây dựng nông thôn mới Đắk Nông.

Đọc tiếp

Chương trình OCOP nâng tầm nông sản địa phương

Chương trình OCOP nâng tầm nông sản địa phương

Đắk Nông đã có 60 sản phẩm được chứng nhận đạt OCOP hạng từ 3 – 4 sao và có 02 sản phẩm đang đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chứng nhận 5 sao

Đọc tiếp

Tấm Card visit đặc biệt của Phó Chủ tịch tỉnh Đắk Nông

Tấm Card visit đặc biệt của Phó Chủ tịch tỉnh Đắk Nông

Cuộc trò chuyện của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông

Đọc tiếp

Các tin khác