GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » TIN TỔNG HỢP NÔNG THÔN MỚI


Bàn giải pháp gỡ “điểm nghẽn” cho du lịch canh nông

Bàn giải pháp gỡ “điểm nghẽn” cho du lịch canh nông

Nhiều giải pháp, kinh nghiệm được đưa ra nhằm khắc phục những khó khăn, hạn chế trong công tác quy hoạch, định hướng phát triển, tiêu chí để đánh giá chất lượng, năng lực quản lý mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn.

Đọc tiếp

Tuổi trẻ Việt Nam đóng góp tích tích cực vào phát triển nông thôn mới

Tuổi trẻ Việt Nam đóng góp tích tích cực vào phát triển nông thôn mới

Hội nghị truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 – 2025 đánh giá cao đóng góp của thanh niên và hệ thống báo Đoàn.

Đọc tiếp

Các tin khác