GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » TIN TỔNG HỢP NÔNG THÔN MỚI


KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI TẠI CAC XÃ ĐẠO NGHĨA, NHÂN ĐẠO (ĐĂKR’LẤP) NĂM 2021.

KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI TẠI CAC XÃ ĐẠO NGHĨA, NHÂN ĐẠO (ĐĂKR’LẤP) NĂM 2021.

Ngày 25.8, Đoàn thẩm định nông thôn mới tỉnh Đăk Nông do ông Phan Văn Sinh- Văn phòng điều phối Nông Thôn Mới  tỉnh (NTM) làm trưởng đoàn đã có buổi Kiểm tra đánh giá mức độ đạt từng tiêu chí nông thôn mới tại xã Đạo Nghĩa, Nhân Đạo. Cùng đi với đoàn còn có văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện Đăk R’Lấp.

Đọc tiếp

Nông thôn mới Đắk Nông đạt vượt mục tiêu, kế hoạch 5 năm  giai đoạn 2016-2020

Nông thôn mới Đắk Nông đạt vượt mục tiêu, kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020

Nhằm tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Đắk Nông đã giao chỉ tiêu, kế hoạch phấn đấu đến năm 2020 toàn tỉnh có từ 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân toàn tỉnh mỗi xã đạt từ 15 tiêu chí/xã, các xã còn lại đạt từ 10 tiêu chí trở lên và có từ 01 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay theo Báo cáo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh thì các kết quả này đã đạt vượt kế hoạch giao.

Đọc tiếp

Các tin khác