GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN HÓA - XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG


Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

Sáng ngày 31/7, tại Hà Nội, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Tại điểm cầu Chính phủ đồng chí Phạm Minh Chính – UVBCT, Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị.

Đọc tiếp

Các tin khác