GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN HÓA - XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG


HUYỆN ĐĂK R’LẤP BẦU THÀNH CÔNG CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT.

HUYỆN ĐĂK R’LẤP BẦU THÀNH CÔNG CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT.

Chiều 26.11, Hội đồng nhân dân huyện Đắk R’Lấp khóa VII đã tiến hành tổ chức kỳ họp bất thường nhằm xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền mang tính cấp bách nhằm đáp ứng kịp thời về công tác cán bộ để điều hành HĐND-UBND về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương một cách kịp thời và hiệu quả.

Đọc tiếp

Các tin khác