GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN HÓA - XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG


Khó khăn trong bảo tồn cồng chiêng-nhìn từ bon Bu N’Đoh

Khó khăn trong bảo tồn cồng chiêng-nhìn từ bon Bu N’Đoh

Năm 2005, “Không gian văn hóa cồng chiêng” được UNESCO công nhận là kiệt tác văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại. Tại Đắk Nông, mặc dù được quan tâm, hỗ trợ, nhưng nhiều bộ cồng chiêng đã bị thất thoát, hư hỏng.

Đọc tiếp