GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN HÓA - XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG


Ấn tượng những con đường hoa tại Đắk Nông

Ấn tượng những con đường hoa tại Đắk Nông

Tại thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô (Đắk Nông), thay cho những vạt cỏ dại mọc 2 bên đường là sắc màu tươi mát của các khóm hoa. Những con đường hoa cũng đã góp phần làm thay đổi nhận thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường sống.

Đọc tiếp

Các tin khác