GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN HÓA - XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG


Ngành Y tế Đắk Nông: Vượt thách thức hoàn thành chương trình mục tiêu y tế – dân số

Ngành Y tế Đắk Nông: Vượt thách thức hoàn thành chương trình mục tiêu y tế – dân số

Giai đoạn 2016 - 2020, việc triển khai thực hiện các Dự án thuộc Chương trình Mục tiêu Y tế - Dân số (CTMTYT-DS) trên địa bàn tỉnh Ðắk Nông có nhiều thuận lợi. Các mục tiêu, chỉ tiêu, hoạt động của CTMTYT-DS giai đoạn 2016 - 2020 cơ bản hoàn thành, qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Đọc tiếp

Các tin khác