GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
QĐ 1053/QĐ-BCĐ 24/06/2022

BAN HÀNH CÔNG TÁC NĂM 2022 CỦA BAN CHỈ ĐẠO CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIAI ĐOẠN 2021-2025

Tải về
KẾ HOẠCH SỐ 221/KH-BCĐ 04/05/2022

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK ...

Tải về
Quyết định 35/QĐ-BCĐCTMTQG 25/03/2022

Về việc ban hành chuong trình công tác năm 2022 của Ban chỉ đạo TW các chương trình mục tiêu ...

Tải về
Quyết định số 629/QĐ-BCĐ 07/05/2021

Về việc ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn ...

Tải về
Kế hoạch số 186/KH-BCĐ 12/04/2021

Triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021

Tải về
CV 4020/BCĐ-NTM 06/08/2020

Tiếp tục khắc phục, thực hiện đảm bảo chất lượng các tiêu chí nông thôn mới

Tải về
Báo cáo số 181/BC-BCĐ 10/04/2020

Kết quả triển khai chương trình xây dựng NTM năm 2019 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020 ...

Tải về
Kế hoạch số 86/KH-BCĐ 26/02/2020

Triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020

Tải về
08/BC-BCĐ 30/10/2015

Tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai ...

Tải về
Hướng Dẫn : Số 07/HD-BCĐ 02/09/2015

Hướng Dẫn : Số 07/HD-BCĐ ngày 2/9/2015 V/v Tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới Trên ...

Tải về