GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Quyết định115/QĐ-BCĐ 01/02/2024

Ban hành Chương trình công tác năm 2024 của Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc ...

Tải về
Công văn số 66/KH-BCĐ 31/01/2024

Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk ...

Tải về
TÀI LIỆU HỘI NGHỊ SƠ KẾT 03 NĂM NÔNG THÔN MỚI 15/09/2023

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ SƠ KẾT 03 NĂM NÔNG THÔN MỚI

Tải về
Kế hoạch số 207/KH-BCĐ 06/04/2023

Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm ...

Tải về
Quyết định số 222/QĐ-BCĐ 22/02/2023

Ban hành Chương trình công tác năm 2023 của Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc ...

Tải về
QĐ 1053/QĐ-BCĐ 24/06/2022

BAN HÀNH CÔNG TÁC NĂM 2022 CỦA BAN CHỈ ĐẠO CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIAI ĐOẠN 2021-2025

Tải về
KẾ HOẠCH SỐ 221/KH-BCĐ 04/05/2022

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK ...

Tải về
Quyết định 35/QĐ-BCĐCTMTQG 25/03/2022

Về việc ban hành chuong trình công tác năm 2022 của Ban chỉ đạo TW các chương trình mục tiêu ...

Tải về
Quyết định số 629/QĐ-BCĐ 07/05/2021

Về việc ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn ...

Tải về
Kế hoạch số 186/KH-BCĐ 12/04/2021

Triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021

Tải về