GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Thông tư 53/2022/TT-BTC 12/08/2022

Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương ...

Tải về
Thông tư số 05/2022/TT-BNNPTNT 25/07/2022

Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai ...

Tải về
Thông tư số 05/TT-BTTTT 30/06/2022

Quy định, hướng dẫn thực hiện nội dung 09 thuộc thành phần số 02 và nội dung số 02 thuộc ...

Tải về
Công văn số 2307/BXD-QHKT 27/06/2022

Hướng dẫn Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025

Tải về
Quyết định 1214/QĐ-BCT 22/06/2022

Về việc hướng đẫn và xét công nhận tiêu cơ sở hạ tầng nông thôn trong Bộ tiêu chí ...

Tải về
Quyết định số 1127/QĐ-BTTTT 22/06/2022

Công bố các chỉ tiêu thuộc tiêu chí thông tin và tuyên truyền

Tải về
Công văn số 1918/BTP-TGPL 10/06/2022

Hướng dẫn hực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ...

Tải về
Quyết đinh 1491/QĐ-BGDĐT 06/06/2022

Công bố chỉ tiêu các lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo của Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng ...

Tải về
Quyết định 1828/QĐ-BNN-VPĐP 23/05/2022

phê duyệt Chương trình Truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai ...

Tải về
Văn bản hướng dẫn thực hiện các tiêu chí của một số Bộ, ngành giai đoạn 2021-2025 29/04/2022

MỘT SỐ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN VỀ BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ XAY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN ...

Tải về