GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Thông tư số 55/2023/TT-BTC 15/08/2023

Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực ...

Tải về
Bộ cẩm nang nông thôn mới 17/07/2023

Hướng dẫn thực hiện nông thôn mới

Tải về
Bộ cẩm nang nông thôn mới 17/07/2023

Nông thôn mới cuộc hành trình lịch sử

Tải về
Bộ cẩm nang nông thôn mới 17/07/2023

Nông thôn mới những miền quê đáng sống

Tải về
Công văn số 3636/BNN-VPĐP 06/06/2023

V/v trả lời vướng mắc về đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và đô thị văn minh trong ...

Tải về
Công văn số 337/VPĐP-OCOP 30/05/2023

V/v tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đối với các sản phẩm OCOP

Tải về
Công văn số 330/VPĐP-KHTC&GS 29/05/2023

V/v hướng dẫn bố trí vốn đối ứng ngân sách địa phương đối với vốn ngân sách trung ương bổ ...

Tải về
Công văn số 3445/BNN-VPĐP 29/05/2023

V/v hướng dẫn tạm thời về triển khai xây dựng mô hình thí điểm xã NTM thông minh, xã thương ...

Tải về
Công văn số 2573/BGDĐT-CSVC 29/05/2023

V/v trả lời khó khăn, vướng mắc liên quan đến tiêu chí Trường học và giáo dục

Tải về
Công văn số 3191/BYT-KCB 25/05/2023

V/v hướng dẫn thực hiện tiêu chí 14.2,14.3,14.4 tiêu chí Y tế thuộc Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao ...

Tải về