GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Quyết định số 7032/QĐ-BCA-V05 23/09/2022

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí ...

Tải về
Thông tư 53/2022/TT-BTC 12/08/2022

Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương ...

Tải về
Thông tư số 05/2022/TT-BNNPTNT 25/07/2022

Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai ...

Tải về
Thông tư số 05/TT-BTTTT 30/06/2022

Quy định, hướng dẫn thực hiện nội dung 09 thuộc thành phần số 02 và nội dung số 02 thuộc ...

Tải về
Công văn số 2307/BXD-QHKT 27/06/2022

Hướng dẫn Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025

Tải về
Quyết định 1214/QĐ-BCT 22/06/2022

Về việc hướng đẫn và xét công nhận tiêu cơ sở hạ tầng nông thôn trong Bộ tiêu chí ...

Tải về
Quyết định số 1127/QĐ-BTTTT 22/06/2022

Công bố các chỉ tiêu thuộc tiêu chí thông tin và tuyên truyền

Tải về
Công văn số 1918/BTP-TGPL 10/06/2022

Hướng dẫn hực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ...

Tải về
Quyết đinh 1491/QĐ-BGDĐT 06/06/2022

Công bố chỉ tiêu các lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo của Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng ...

Tải về
Quyết định 1828/QĐ-BNN-VPĐP 23/05/2022

phê duyệt Chương trình Truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai ...

Tải về