GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Hướng dẫn 03/HĐ_SNV 26/10/2022

khen thưởng phong trào thi đua "Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021-2025

Tải về
Hướng dẫn 06/HD-BTV 08/08/2022

Hướng dẫn thực hiện nội dung thành phần thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM do H ội LHPN được ...

Tải về
Quyết định số 349/QĐ-SNN 20/07/2022

Về việc giao nhiệm vụ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc chức ...

Tải về
KH 273-KH/HNDT-SNN&PTNT 28/03/2022

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP GIỮA HNDT VÀ SỞ NN&TPTN

Tải về
Số: 726/STTTT-TTBCXB 21/07/2021

Hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền, tuần 3 tháng 7.2021

Tải về
CV 1045/UBND-KTN 11/10/2020

V/v tiếp tục khắc phục và triển khai thực hiện đạt các chi tiêu, tiêu nông thôn mới

Tải về
CV 1167/SVHTTDL-QLVHGĐ 01/10/2020

V/v thao go nhung kho khan, vuong mac và đẩy nhan tiến độ trien khai thuc hien XDNTM nam 2020

Tải về
công văn sô 209/STTTT-TTBCXB 17/03/2020

Về việc tuyên truyền Ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOV

Không có văn bản.
Kế hoạch số: 739/KH-SCT 02/06/2017

Kế hoạch số: 739/KH-SCT; ngày 02/06/2017; Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng ...

Tải về
Hưỡng dẫn số: 882/HD-STNMT-BVTV 31/05/2017

Hưỡng dẫn số: 882/HD-STNMT-BVTV; ngày 31/5/2017; Về việc hướng dẫn đánh giá thẩm định và công nhận xã hoàn thành ...

Tải về