GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Nghị quyết số 111/2024/QH15 26/02/2024

Về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Tải về
Nghị quyết số 25/2021/QH15 28/07/2021

Phê duyệt chương trình đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Tải về
Nghị quyết số 120/2020/QH14 19/06/2020

Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào ...

Tải về
Nghị Quyết 32/2016/QH14 13/10/2016

Nghị Quyết 32/2016/QH14 , ngày 13/10/2016 . Tiếp tục thực hiện hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chương trình ...

Tải về
Nghị Quyết Số: 100/2015/QH13 11/12/2015

Nghị Quyết Số: 100/2015/QH13 V/v Phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn ...

Tải về