GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
QĐ 33/2020/QĐ-TTg 12/11/2020

Tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng núi

Tải về
Chỉ thị số 16/CT-TTg 01/04/2020

Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Tải về
Chỉ thị số 15/CT-TT 27/03/2020

Về việt quán triệt thực hiện đợt cao điểm phồng chống dịch Covid-19

Tải về
Quyết định số: 1048/QĐ-TTg 20/08/2019

Quyết định số: 1048/QĐ-TTg ngày 20/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương ...

Tải về
Quyết định 691/QĐ-TTg 05/06/2018

​Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành tiêu ...

Tải về
Quyết định 465/QĐ-TTg 02/05/2018

​Quyết định số 465/QĐ-TTg ngày 02/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án xây dựng nông ...

Tải về
Quyết định 275/QĐ-TTg 07/03/2018

Quyết định 275/QĐ-TTg ngày 7/3/2018 về việc Quyết định 275/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Danh sách huyện nghèo và ...

Tải về
Quyết Định 1865/QĐ-TTg 23/11/2017

Quyết Định 1865/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 về việc Quyết định 1865/QĐ-TTg năm 2017 về giao kế hoạch thực hiện chương trình ...

Tải về
Quyết định số 1760/QĐ-TTg 10/11/2017

Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 phê duyệt Chương ...

Tải về
Quyết Định 2540/QĐ-TTg 20/10/2017

Quyết Định 2540/QĐ-TTg, ngày 20/10/2017 Về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Tải về