GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Quyết định số : 900/QĐ-TTg 20/06/2017

Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh sách 2.139 xã đặc biệt khó ...

Tải về
Quyết định số: 676/QĐ-TTg 18/05/2017

Quyết định số: 676/QĐ-TTg; ngày 18/5/2017; ​Quyết định số 676/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề ...

Tải về
Quyết Định 1980/QĐ-TTg 03/04/2017

Quyết Định 1980/QĐ-TTg, Ngày 03/4/2017 Về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai ...

Tải về
Chỉ thị 36/CT-TTg 20/03/2017

Chỉ thị 36/CT-TTg, ngày 20/3/2017 Về việc đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, bền vững chương trình mục tiêu quốc ...

Tải về
Quyết Định 1980/QĐ-TTg 17/11/2016

Quyết Định 1980/QĐ-TTg, ngày 17/11/2016 Ban hành bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn ...

Tải về
Quyết Định 41/2016/QĐ-TTg 10/10/2016

Quyết Định 41/2016/QĐ-TTg, Ngày 10/10/2016 Ban hành quy chế quản ký, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu ...

Tải về
Quyết Định 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 16/08/2016

Quyết Định 1600/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Tải về
Quyết định 1584/QĐ-TTg ngày 10/8/2016 10/08/2016

Quyết định 1584/QĐ-TTg năm 2016 thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai ...

Tải về
Quyết Định 1730/QĐ-TTg 09/05/2016

Quyết Định 1730/QĐ-TTg, ngày 09/5/2016 Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung ...

Tải về
QUYẾT ĐỊNH 558/QĐ-TTG 05/04/2016

QUYẾT ĐỊNH 558/QĐ-TTG ngày 05/04/2016 NĂM 2016 VỀ TIÊU CHÍ HUYỆN NÔNG THÔN MỚI VÀ QUY ĐỊNH THỊ XÃ, THÀNH ...

Tải về