GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Quyết đinh số 2016/QĐ-UBND 18/12/2019

V/v ban hành quy định, trình tự, thủ tục, hồ sơ, xét công nhận và công bố khu dân cư ...

Tải về
Quyết định số 2115/QĐ-UBND, Quyết định ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao của tỉnh Đắk Nông 25/12/2018

Quyết định ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao ...

Tải về
Quyết định số: 2116/QĐ-UBNDQuyết định ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí về xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và Bộ tiêu chí về vườn mẫu – rẫy mẫu trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 20/12/2018

Quyết định ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí về xây dựng Khu dân cư nông ...

Tải về
Quyết định số: 1457/QĐ-UBND, ngày 17/9/2018 18/09/2018

Về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Đắk Nông

Tải về
Quyết định số: 1467/QĐ-UBND, ngày 18/9/2018 18/09/2018

Về việc ban hành Bộ tiêu chí vườn mẫu - rẫy mẫu trong xây dựng nông thôn mới trên địa ...

Tải về
Quyết định số :1393/QĐ-UBND, ngày 06/09/2018 06/09/2018

Về việc ban hành Bộ tiêu chí xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn ...

Tải về
Công văn số: 4390/UBND-NN, ngày 05/09/2018 05/09/2018

Đăng ký tham gia chỉ đạo điểm thực hiện Chương trình OCOP

Tải về
Quyết định số : 1370/QĐ-UBND, ngày05/09/2018 05/09/2018

Về việc ban hành Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2019-2021

Tải về
Công văn số: 3807/UBND-NC ngày 03/8/2018 03/08/2018

Công văn số: 3807/UBND-NC ngày 03/8/2018 V/v khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh

Tải về
Báo cáo số 402/BC-UBND ngày 03/8/2018 03/08/2018

Báo cáo số 402/BC-UBND ngày 03/8/2018 V/v Sơ kết 3 năm 2016 - 2018 thực hiện Chương trình mục ...

Tải về