GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Công văn số 92/BC-UBND 06/02/2024

Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 và phương hướng ...

Tải về
Kế hoạch 71/KH-UBND 01/02/2024

Triển khai mô hình thí điểm thuộc Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và ...

Tải về
Kế hoạch 65/KH-UBND 31/01/2024

Giám sát việc triển khai thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh năm 2024

Tải về
Chỉ thị 01/CT-UBND 23/01/2024

Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk ...

Tải về
Công văn số 7570/BCĐ-NTM 11/12/2023

Về việc tập trung triển khai, thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với ...

Tải về
Quyết định số 1451/QĐ-UBND 02/11/2023

Về việc ban hành sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu và ...

Tải về
công văn số 6375/UBND-NNTNMT 24/10/2023

Về việc triển khai mô hình thí điểm thuộc Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực ...

Tải về
Báo cáo số 673/BC-UBND 17/10/2023

Sơ kết 03 năm triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 ...

Tải về
Quyết định 1161/QĐ-UBND 11/09/2023

Về việc công nhận xã Nâm Nung, huyện Krông Nô đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022

Tải về
Quyết định 1160/QĐ-UBND 11/09/2023

Về việc công nhận xã Đắk Wer, huyện Đắk R'lấp đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022

Tải về