GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Quyết định 1161/QĐ-UBND 11/09/2023

Về việc công nhận xã Nâm Nung, huyện Krông Nô đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022

Tải về
Quyết định 1160/QĐ-UBND 11/09/2023

Về việc công nhận xã Đắk Wer, huyện Đắk R'lấp đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022

Tải về
Công văn số 4967/UBND-NNTNMT 24/08/2023

V/v nâng cao hiệu quả, chất lượng và đạt chỉ tiêu xây dựng các xã phấn đấu đạt chuẩn nông ...

Tải về
Quyết định số 999/QĐ-UBND 16/08/2023

Về việc giao dự toán kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu ...

Tải về
Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND 27/07/2023

Quyết định quản lý, vận hành công trình; quy trình bảo trì, mức chi bảo trì đối với các công ...

Tải về
Công văn số 4218/UBND-NNTNMT 26/07/2023

Về việc tập trung triển khai, thực hiện các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới

Tải về
Báo cáo số 464/BC-UBND 18/07/2023

Tình hình thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia 06 tháng đầu năm 2023, giải pháp thực hiện ...

Tải về
Báo cáo số 463/BC-UBND 18/07/2023

Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm và ...

Tải về
Công văn số 3985/UBND-NNTNMT 17/07/2023

Về việc tập trung triển khai, thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí đối với các xã đã được công ...

Tải về
Quyết định số 1080/QĐ-UBND 30/06/2023

Về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện 03 chương trình ...

Tải về