GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Công văn số 49/VPĐP 12/04/2024

Báo cáo công khai số liệu thực hiên chi dự toán ngân sách nhà nước Quý I năm 2024

Tải về
Quyết định số 64/QĐ-VPĐP 29/12/2023

Về việc công bố, công khai số liệu giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024

Tải về
Công văn số 64/VPĐP 26/04/2023

V/v hướng dẫn điều kiện, các tiêu chí phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh trong việc xét, ...

Tải về
82/BC-VPĐP 29/07/2021

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 7 tháng đầu ...

Tải về
Chương trinh sô 85/CTr-VPĐPĐN-VPĐPHCM 24/06/2020

Chương trình kết nghĩa giữa Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Đắk Nông và Văn phòng Điều phối NTM thanh ...

Tải về
Hướng dẫn số 73/HD-VPĐP 26/05/2020

V/v lập hồ sơ , tài liệu minh chứng kết quả đạt các chỉ tiêu, tiêu chí trọng Bộ tiêu ...

Tải về
Kế hoạch số 76/KH-VPĐP 26/05/2020

V/v Kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông ...

Tải về
Lấy góp ý Hướng dẫn bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao- vườn mẫu - rẫy mẫu 26/11/2018

Hướng dẫn bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao- vườn mẫu - rẫy mẫu

Tải về
Công văn: 110/VPĐP ngày 4/7/2018 04/07/2018

V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng ...

Tải về