GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Quyết định số 2288/QĐ-UBND 22/08/2022

Về việc thành lập Tổ thẩm định hồ sơ Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc ...

Tải về
Kế hoạch 190/KH-UBND 16/08/2022

Kế hoạch Truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Đắk Song ...

Tải về
Kế hoạch 183/KH-UBND 12/08/2022

Về công tác truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn ...

Tải về
Kế hoạch số 124/KH-UBND 05/08/2022

Kế hoạch Truyền thông phục vụ chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện Cư Jút giai đoạn 2021-2025

Tải về
Kế hoạch số 118/KH-UBND 04/08/2022

Vê viêc triển khai thực hiên Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên đia ban ...

Tải về
Quyết định số 2200/QĐ-UBND 04/08/2022

Về việc kiện toàn Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện ...

Tải về
Kế haochj triển khai Quyết định 772 23/06/2022

Triển khai thực hiện Quyết định số 772/QĐ-UBND ngày 25/4/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông và Chương trình số 15-CTr/HU ...

Tải về
Kế hoạch số 118/KH-UBND 13/04/2022

Về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn ...

Tải về