GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tên / Số / ký hiệu : 08/BC-BCĐ
Về việc / trích yếu

Tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 và kế hoạch triển khai giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ngày ban hành 30/10/2015
Loại văn bản BÁO CÁO
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Đỗ Ngọc Duyên
Cơ quan / đơn vị ban hành UBND TỈNH
Tải về máy Đã xem : 351 | Đã tải: 18