GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tên / Số / ký hiệu : 08/BC_BCĐ
Về việc / trích yếu

Kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2014 và kế hoạch triển khai trong năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ngày ban hành 09/01/2015
Loại văn bản BÁO CÁO
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nguyễn Đức Luyện
Cơ quan / đơn vị ban hành UBND TỈNH
Tải về máy Đã xem : 340 | Đã tải: 0