GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tên / Số / ký hiệu : 12/BC-BCD
Về việc / trích yếu

Về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 3 năm (2011-2013) và năm 2013 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ngày ban hành 10/01/2014
Loại văn bản BÁO CÁO
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nguyễn Đức Luyện
Cơ quan / đơn vị ban hành UBND TỈNH
Tải về máy Đã xem : 448 | Đã tải: 2