GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tên / Số / ký hiệu : 297/BC-BCĐXDNTM
Về việc / trích yếu

Tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2011

Ngày ban hành 22/12/2011
Loại văn bản BÁO CÁO
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nguyễn Đức Luyện
Cơ quan / đơn vị ban hành UBND TỈNH
Tải về máy Đã xem : 384 | Đã tải: 0