GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tên / Số / ký hiệu : 443-BC/TW
Về việc / trích yếu

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Ngày ban hành 27/07/2018
Loại văn bản BÁO CÁO
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Lê Diễn
Cơ quan / đơn vị ban hành TỈNH ỦY
Tải về máy Đã xem : 429 | Đã tải: 0