GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tên / Số / ký hiệu : 82/BC-VPĐP
Về việc / trích yếu

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 7 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2021 và xây dựng kế hoạch năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ngày ban hành 29/07/2021
Loại văn bản
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Phan Văn Sinh
Cơ quan / đơn vị ban hành VPĐP TỈNH
Tải về máy Đã xem : 413 | Đã tải: 35