GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tên / Số / ký hiệu : 857/KH-UBND
Về việc / trích yếu

Ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-NQ-07-NQ-TU ngày 17/11/2011 của Tỉnh ủy về việc phát triển đô thị Đắk nông giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Ngày ban hành 10/12/2021
Loại văn bản
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Hồ Văn Mười
Cơ quan / đơn vị ban hành UBND TỈNH
Tải về máy Đã xem : 459 | Đã tải: 0