GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tên / Số / ký hiệu : Báo cáo 143-BC/TU
Về việc / trích yếu

Báo cáo tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy về triển khai nông nghiệp ứng dụng công nghệ co

Ngày ban hành 16/12/2021
Loại văn bản
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Ngô Thanh Danh
Cơ quan / đơn vị ban hành TỈNH ỦY
Tải về máy Đã xem : 424 | Đã tải: 15