GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tên / Số / ký hiệu : Báo cáo số 07/BC-UBND
Về việc / trích yếu

Kết quả triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018-2020

Ngày ban hành 06/01/2021
Loại văn bản BÁO CÁO
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Lê Trọng Yên
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 395 | Đã tải: 2