GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tên / Số / ký hiệu : Báo cáo số 174/BC-UBND
Về việc / trích yếu

Báo cáo kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ngày ban hành 01/04/2022
Loại văn bản BÁO CÁO
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Lê Trọng Yên
Cơ quan / đơn vị ban hành UBND TỈNH
Tải về máy Đã xem : 4721 | Đã tải: 1683