GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tên / Số / ký hiệu : Báo cáo số 333/BC-UBND
Về việc / trích yếu

Kết quả triên khai Chương trình MTQG XD NTM năm 2020 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021 trên địa bàn tỉnh ĐẮk Nông

Ngày ban hành 05/05/2021
Loại văn bản
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành UBND TỈNH
Tải về máy Đã xem : 526 | Đã tải: 51