GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tên / Số / ký hiệu : Báo cáo số 663-BC/TU
Về việc / trích yếu

Báo cáo sơ kết 4 năm thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 05/5/2016 của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ngày ban hành 09/07/2020
Loại văn bản BÁO CÁO
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Ngô Thanh Danh
Cơ quan / đơn vị ban hành TỈNH ỦY
Tải về máy Đã xem : 818 | Đã tải: 18