GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tên / Số / ký hiệu : Bao cáo số:02/BC-BCĐ
Về việc / trích yếu

Kết quả 2 năm và năm 2012 thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ngày ban hành 03/01/2013
Loại văn bản BÁO CÁO
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nguyễn Đức Luyện
Cơ quan / đơn vị ban hành UBND TỈNH
Tải về máy Đã xem : 420 | Đã tải: 0