GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tên / Số / ký hiệu : Chỉ thị 06/CT-UBND
Về việc / trích yếu

Tằng cường hoạt động khao học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ngày ban hành 28/06/2022
Loại văn bản CHỈ THỊ
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Lê Trong Yên
Cơ quan / đơn vị ban hành UBND TỈNH
Tải về máy Đã xem : 310 | Đã tải: 1