GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tên / Số / ký hiệu : Chỉ thị 36/CT-TTg
Về việc / trích yếu

Chỉ thị 36/CT-TTg, ngày 20/3/2017 Về việc đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, bền vững chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016-2020

Ngày ban hành 20/03/2017
Loại văn bản CHỈ THỊ
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Tải về máy Đã xem : 649 | Đã tải: 1