GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tên / Số / ký hiệu : Chỉ thị số 16/CT-TTg
Về việc / trích yếu

Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Ngày ban hành 01/04/2020
Loại văn bản CHỈ THỊ
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nguyễn Xuất Phúc
Cơ quan / đơn vị ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Tải về máy Đã xem : 867 | Đã tải: 0