GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tên / Số / ký hiệu : Chỉ thị số 38-CT/TU, ngày 22/01/2019 của Tỉnh ủy
Về việc / trích yếu

Chỉ thị số 38-CT/TU, ngày 22/01/2019 của Ban Thường vụTỉnh ủy V/v Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ngày ban hành 22/01/2019
Loại văn bản CHỈ THỊ
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Lê Diễn
Cơ quan / đơn vị ban hành TỈNH ỦY
Tải về máy Đã xem : 825 | Đã tải: 0