GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN


Tên / Số / ký hiệu : Công văn số 330/VPĐP-KHTC&GS
Về việc / trích yếu

V/v hướng dẫn bố trí vốn đối ứng ngân sách địa phương đối với vốn ngân sách trung ương bổ sung thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Ngày ban hành 29/05/2023
Loại văn bản CÔNG VĂN
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Ngô Trường Sơn
Cơ quan / đơn vị ban hành CÁC BỘ - BAN - NGÀNH - VPCP
Tải về máy Đã xem : 175 | Đã tải: 0